Guidelines Book

Guidelines book

Guidelines book

Guidelines book

BALL Meeting Reukjavik

Pierwsze spotkanie projektowe BALL w Reykjaviku

Pierwsze spotkanie projektowe miało miejsce 23 i 24 września 2014 w Reykjaviku. Wszyscy partnerzy projektu zatwierdzili plan pracy i ustalili terminy wykonywania poszczególnych zadań. 23 września po południu odbyła się międzynarodowa konferencja, zatytułowana „ W stronę dynamicznego trzeciego wieku”, na której zaproszeni eksperci zmierzyli się z wyzwaniami, które niesie za sobą aktywne starzenie się i przygotowywanie się do emerytury .

Strony