Jesteś tutaj:

Głównym zadaniem było opracowanie innowacyjnych wytycznych i zaleceń dla centrów kształcenia ustawicznego: uniwersytetów, firm, związków, stowarzyszeń, władz lokalnych i regionalnych, które chcą przygotowywać i zachęcać swoich pracowników/klientów, by zaczęli się przygotowywali się do trzeciego wieku. Projekt i jego wyniki zostaną wykorzystane, w celu podniesienia świadomości na temat tych istotnych kwestii i upowszechnienia wyników całej europejskiej przestrzeni edukacyjnej oraz światowej sieci uniwersytetów trzeciego wieku.

W ramach projektu przeprowadzono mapowanie, które miało na celu pokazać, jaki jest stan działań dotyczących przygotowania do przejścia na emeryturę w krajach partnerskich. Zorganizowano również spotkania z grupami fokusowymi, składającymi się z przedstawicieli grupy docelowej (zarówno osób pracujących  jak i na emeryturze): ekspertów, przedstawicieli związków zawodowych, instytucji i przedsiębiorstw zaangażowanych w dziedzinę edukacji.

Konferencja rozpoczynająca europejski projekt BALL –­ bądź aktywny ucząc się przez całe życie-  odbyła się 23 września 2014 w Reykjaviku . Liczba obywateli wchodzących w trzeci wiek stale rośnie, są to ludzie aktywni, zdrowi i gotowi by podjąć się nowych zadań poprzez uczenie się, dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem ze społeczeństwem poprzez interakcję między pokoleniami. Trzeci Wiek należy zaplanować i potraktować go jako nowy wiek wolności. Celem konferencji jest zapoznanie się z wartością dodaną trzeciego wieku, korzystną zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Projekt jest w szczególności kierowany do osób 50+, które liczą się ze zmianami związanymi z przejściem z aktywnego życia zawodowego do stronę trzeciego wieku. Konferencja skierowana jest również do osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, jej zadaniem jest pokazanie jak  takie zmiany z powodzeniem przeprowadzić, jak zachęcić ludzi do działania.

BALL Meeting Reukjavik

Pierwsze spotkanie projektowe BALL w Reykjaviku

Pierwsze spotkanie projektowe miało miejsce 23 i 24 września 2014 w Reykjaviku. Wszyscy partnerzy projektu zatwierdzili plan pracy i ustalili terminy wykonywania poszczególnych zadań. 23 września po południu odbyła się międzynarodowa konferencja, zatytułowana „ W stronę dynamicznego trzeciego wieku”, na której zaproszeni eksperci zmierzyli się z wyzwaniami, które niesie za sobą aktywne starzenie się i przygotowywanie się do emerytury .

Strony

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK