Jesteś tutaj:
First Editorial Meeting BALL Project in Lublin

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL w Lublinie

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL Bądź Aktywny Ucząc się Przez Całe Życie odbyło się 5-6 kwietnia 2016 w Lublinie. Zespoły Ball z Uniwersytetu Permanentnego w Alicante, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Reykjaviku i z Lublina oraz islandzkiego koordynatora, Evris, spotkały się by pracować nad ostateczna wersja wskazówek i rekomendacji wypracowane w czasie dwuletnich działań w Projekcie a dotyczących przygotowania do emerytury.

Po dwóch dniach intensywnej i owocnej pracy partnerom z Hiszpanii, Polski i Islandii udało się przygotować  robocza wersję ostatecznego kształtu przyszłej publikacji, która będzie prezentowała szerokie spektrum rekomendacji, wskazówek, materiałów pomocnych w organizacji wsparcia dla osób w wieku 50+ celem zapewnienia ich dalszego samorozwoju, aktywnej obecności na rynku pracy oraz efektywnego przygotowania do przejście na emeryturę.

Photo Gallery

W dniu 27 listopada 2015 w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana „Dodać życia do lat- aktywnie ku emeryturze” , która została zorganizowana przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu Erasmus+ BALL. Przygotowaniu do emerytury musi towarzyszyć, z jednej strony, wsparcie społeczne, a z drugiej, refleksja osobista, gdyż każdy ma prawo i obowiązek decydować o sposobie funkcjonowania na kolejnych etapach życia.

Badania realizowane w pierwszym roku trwania projektu BALL w Islandii, Hiszpanii i Polsce dostarczyły interesujących informacji na temat obecnego stanu przygotowania emerytów do nadal aktywnego życia. Uczestnicy otrzymali publikację „Aktywnie ku emeryturze” autorstwa dr Moniki Adamczyk, prezentującą wyniki najnowszych badań świadomości tego problemu.

Group Photo BALL Project Meeting in Alicante - October 2015

Świat biznesu, związki zawodowe, stowarzyszenia, władze lokalne i regionalne będą korzystać z wyników projektu BALL realizowanego w ramach programu Erasmus +.

26 i 27 października 2015 r., Uniwersytet w Alicante był gospodarzem czwartego spotkania komitetu sterującego projektu BALL- Bądź Aktywny Ucząc się przez Całe Życie.
W obradach uczestniczyło 45 ekspertów i naukowców z całego świata.

BALL to projekt realizowany w ramach programu europejskiego Erasmus +. Na Uniwersytecie w Alicante kieruje nim wiceprezes do spraw planowania studiów, działań szkoleniowych oraz norm jakościowych w ramach uniwersytetu permanentnego. Celem ostatecznym projektu jest analiza stanu gotowości obywateli unii europejskiej do emerytury. Zespół pracujący nad projektem, finansowanym ze środków Komisji Europerjskiej, składa się z organizacji mających duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi w trzech krajach europejskich. Na spotkanie ekspertów 26 października zaproszono specjalistów z dziedziny geriatrii, gerontologii, socjologii, psychologii, edukacji dorosłych, jak również przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz publicznych i prywatnych instytucji. Mieli oni okazje podzielić się swoim spostrzeżeniami i pomysłami, jak również mogli ocenić propozycje działań i rekomendacje opracowane na czwartym, strategicznym spotkaniu ekspertów.

(Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin) 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego, pojawiło się wielu znakomitych gości, między innymi: przedstawiciele władz samorządowych:

  • Poseł, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej - Henryk Smorzlarz
  • wiceprezydent miasta do spraw społecznych Monika Lipińska,
  • dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej - Sławomir Skowronek
  • dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie 
  • przedstawiciele organizacji związkowej - Związku Rzemieślników
  • dyrektor Kolegium Pracowników Służb Socjalnych
  • przedstawiciele Organizacji Pozarządowych NGO
  • przedstawiciele 18 uniwersytetów trzeciego wieku regionu lubelskiego i z Polski
  • pracownicy naukowy uczelni wyższych Lublina
  • słuchacze Lubelskiego UTW

Trzecie spotkanie komitetu sterującego i drugie spotkanie ekspertów projektu BALL- „Bądź aktywny ucząc się przez całe życie” miało miejsce na Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wszyscy partnerzy projektu byli obecni: Evris Foundation z Islandii, koordynator, UPUA z Hiszpanii (Uniwersytet Permanentny w Alicante), Uniwersytet Trzeciego Wieku z Reykjaviku (Islandia) oraz LUTW z Polski.

Ball project was presented to Ms Eygló Harðardóttir, Minister of Social Affairs and Housing, in Iceland

Delegacje z U3A Reykjavik i Evris przekazały Pani Minister niedawno opublikowany raport dotyczący mapowania. Minister wyraziła uznanie co do wyników i omówionych zagadnień, które  są wciąż aktualne na jej liście spraw.

Notatka opisująca projekt i pierwsze rezultaty badań została wysłana do prasy.

Notatka po islandzku jest widoczna tutaj.

Mapping Report Screenshot

Po miesiącach badań, zespół BALL może dumnie zaprezentować pakiet zawierający trzy raporty krajowe z mapowania, jak również raport porównawczy, w którym pokazano wyniki w perspektywie całej Europy.

Podczas procesu mapowania partnerzy zapoznali się z istniejącym materiałem na temat przygotowywania się do trzeciego wieku w każdym kraju. Każdy partner napisał po angielsku raport dotyczący wyników mapowania w jego kraju. Badania te pokazały kwestie wspólne i uzupełniające się, które będą podstawą do dalszych badań w projekcie. Wyniki raportów krajowych posłużyły do opracowania końcowego raportu porównawczego, gdzie badania z trzech krajów, Islandii, Hiszpanii i Polski, umieszczono w kontekście europejskim. Raport porównawczy będzie podstawą do przygotowania ankiety na temat postrzegania emerytury i przygotowywania się do niej. 

Reunión Proyecto BALL en Alicante

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Ball- Bądź aktywny ucząc się przez całe życie”, oraz pierwsze spotkanie Komitetu Ekspertów odbyło się na Uniwersytecie Permanentnym w Alicante, wzięli w nim udział przedstawiciele następujących instytucji: Evris i U3A Reykjavik z Islandii, Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Polski oraz  Uniwersytetu Permanentnego z Alicante w Hiszpanii . Przez dwa dni intensywnej pracy partnerzy analizowali wyniki mapowania, opracowanego w każdym z krajów partnerskich, dyskutowano o sytuacji demograficznej, starzeniu się społeczeństwa, warunkach przejścia na emeryturę w każdym kraju, o dotychczasowych działaniach podejmowanych w każdym kraju, by przygotować przyszłych emerytów do tego etapu w życiu. Przedstawiono wyniki uzyskane podczas spotkań z grupami fokusowymi, które składały się z ekspertów krajowych i lokalnych z tej dziedziny.

Strony

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK