Jesteś tutaj:

Wyczekując dynamicznego trzeciego wieku – raport porównawczy z mapowania

Mapping Report Screenshot

Po miesiącach badań, zespół BALL może dumnie zaprezentować pakiet zawierający trzy raporty krajowe z mapowania, jak również raport porównawczy, w którym pokazano wyniki w perspektywie całej Europy.

Podczas procesu mapowania partnerzy zapoznali się z istniejącym materiałem na temat przygotowywania się do trzeciego wieku w każdym kraju. Każdy partner napisał po angielsku raport dotyczący wyników mapowania w jego kraju. Badania te pokazały kwestie wspólne i uzupełniające się, które będą podstawą do dalszych badań w projekcie. Wyniki raportów krajowych posłużyły do opracowania końcowego raportu porównawczego, gdzie badania z trzech krajów, Islandii, Hiszpanii i Polski, umieszczono w kontekście europejskim. Raport porównawczy będzie podstawą do przygotowania ankiety na temat postrzegania emerytury i przygotowywania się do niej. 

Mapowanie - raporty krajowe

Aby zdobyć wiedzę dotyczącą tematu przygotowywania się do emerytury podjęliśmy się zbadania obecnej sytuacji w trzech krajach partnerskich projektu BALL: Islandii, HIszpanii i Polsce. Chcemy rzucić światło na to, jak takie przygotowania wyglądały do tej pory, jakie zdobyto doświadczenia w tym temacie, czy zaobserwowane zostały ogólne trendy, które pomogą nam opracować ostateczne rekomendacje. Na badania przeprowadzane w każdym kraju składa się mapowanie bieżącej sytuacji, a następnie przeprowadzenie ankiety. Wyniki mapowania zostały spisane przez każdego partnera w raportach krajowych. Raporty te opisują zagadnienia kluczowe w każdym kraju, mające wpływ na sytuację starszych pokoleń, jak na przykład demograficzne trendy udziału w rynku pracy, systemy emerytalne a przede wszystkim podaż i popyt środków zaradczych, mających na celu przygotowanie obywateli do “trzeciego wieku”.  Każdy raport krajowy stanowi niezależne opracowanie, dokumenty są częścią pakietu dostępnego do pobrania na stronie Materiały.

 

Mapowanie- raport porownawczy

W raporcie porównawczym została przedstawiona sytuacja demograficzna w każdym z krajów partnerskich, co więcej, ponadto wprowadzono ją do perspektywy europejskiej.  Sytuację na rynku pracy w każdym kraju porównano ją z sytuacją w innych krajach partnerskich, cały czas mając na uwadze sytuację w całej Europie.  Analiza statystyczna przedstawiona w tym raporcie posłuży jako podstawa do dalszej pracy w projekcie, poprzez ukazanie w perspektywie poważnych wyzwań, które stoją przed społeczeństwami Europy, w radzeniu sobie ze skutkami starzenia się społeczeństwa.  W raporcie opisano i porównano działania i inicjatywy, które są stosowane w każdym kraju w celu przygotowania ludzi do emerytury i do wejścia w trzeci wiek. W podsumowaniu podjęto próbę zidentyfikowania przyszłych perspektyw i trendów. Wyniki mapowania zostaną następnie zestawione z wynikami badania ankietowego, którego zadaniem jest poznanie opinii i oczekiwań związanych z emeryturą w krajach partnerskich. Wyniki badań będą stanowić podstawę do przygotowania ostatecznych zaleceń i wytycznych, które zostaną zaprezentowane jako produkt końcowy projektu BALL. Raport porównawczy jest również częścią pakietu dostępnego do pobrania na stronie  Materiały.

 

 

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK