Jesteś tutaj:

Spotkanie projektu BALL w Lublinie, 21 maja 2015 Trzecie spotkanie komitetu sterującego oraz drugie spotkanie ekspertów na Lubelskiem Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Trzecie spotkanie komitetu sterującego i drugie spotkanie ekspertów projektu BALL- „Bądź aktywny ucząc się przez całe życie” miało miejsce na Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Wszyscy partnerzy projektu byli obecni: Evris Foundation z Islandii, koordynator, UPUA z Hiszpanii (Uniwersytet Permanentny w Alicante), Uniwersytet Trzeciego Wieku z Reykjaviku (Islandia) oraz LUTW z Polski.

Na spotkaniu przedstawiono raporty krajowe podsumowujące wyniki przeprowadzonej ankiety, dotyczącej przygotowywania się do emerytury. Zidentyfikowano wspólne trendy oraz wykazano różnice, wynikające z podłoża kulturowego każdego z krajów. W trakcie ożywionej dyskusji ustalono, jakie dane zostaną uwzględnione w raporcie porównawczym.  Podczas popołudniowych obrad zostały omówione dalsze etapy projektu i uzgodniono terminy wykonania kolejnych zadań. Ponieważ respondenci w każdym kraju najczęściej wskazywali, że chcą się przygotowywać do emerytury samodzielnie, uznano, ze należy tę kwestię uwzględnić przy opracowywaniu dalszych wskazówek i rekomendacji. Na koniec omówiono dalsze zadania komitetu sterującego- budżet, postępy w realizowaniu zadań projektu, ramy czasowe poszczególnych zadań.

 

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK