Jesteś tutaj:

Uzasadnienie, cele i potrzeby

W krajach uprzemysłowionych liczba osób, których emerytura trwa długie lata stale rośnie. Zgodnie z prognozami, średnio spędzimy na emeryturze będzie pomiędzy ¼ a 1/3 życia. Wzrost długości życia prowadzi to stałego powiększania się liczby emerytów.  W krajach Europy liczba ta przekroczy 25% w ciągu najbliższych 20 lat Pozostałą długość życia obywateli Europy, którzy osiągnęli wiek 65 lat szacuje się na około 20 lat, a znacznie wzrosła w ciągu ostatnich dziesięcioleci (Eurostat - raport demograficzny 2010). Raport ONZ na temat starzenia się społeczeństwa na świecie w okresie 1950-2050 stwierdza, że: „Europa jest w chwili obecnej największym obszarem na świecie, z tak wysokim procentem osób starszych, tendencja ta utrzyma się co najmniej przez najbliższe 50 lat. Prognozuje się, ze liczba osób po 60-tce w 2050 roku będzie stanowić 37 % populacji europejskiej, dla porównania, w 2000 roku było to 20%. Prognozuje się, że prawie 30% to  będą osoby w wieku 65 lat i więcej, w porównaniu z 15% w 2000 roku ".

W rezultacie, sprawą istotnej wagi dla przyszłości Europy jest zagwarantowanie tej znaczącej grupie obywateli najwyższej jakości życia oraz zapewnienie, by ich cenna wiedza i doświadczenie stały się dostępne dla młodszych pokoleń i dla społeczeństwa jako całości.

Na tym tle został opracowany projekt BALL, jego celem jest przygotowanie ludzi do wejścia w okres emerytalny poprzez wczesne i systematyczne planowanie. Badania i doświadczenie podpowiada nam, że ​​wczesne planowanie tego przejścia jest kluczowe dla pomyślnej, produktywnej, aktywnej i przyjemnej emerytury.

Według badań po przejściu na emeryturę dominują dwie postawy: albo poczucie, że porzucenie dotychczasowej rutyny powoduje, że nic już na nas nie czeka, nie ma się na co cieszyć, albo postrzegamy, że  uwolnienie się od dotychczasowych obowiązków pozwala na podjęcie się nowych wyzwań oraz zaangażowanie w życie społeczne.

Wierzymy, że ustanowienie wytycznych i najlepszych praktyk jest niezbędne, by przygotować ludzi do nieuniknionej, zbliżającej się emerytury,    by zaczęli planować przyjemny i aktywny „trzeci wiek”, z położeniem nacisku na stworzenie stymulującego środowiska zachęcającego do ustawicznego kształcenia i wymiany wiedzy. Sprawą bardzo istotna jest zwiększenie świadomości wszelkich  organizacji, instytucji i władz, by zrozumiały, jak liczna grupą jest "trzeci wiek" i jak cenny jest ich zasób wiedzy i doświadczenie dla społeczeństwa. Istnienie kompetentnych, aktywnych i produktywnych emerytów jest ważnym atutem dla promowania zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych we wszystkich krajach. Nie powinno się pozostawić tak cennych zasoby niewykorzystanych.

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK