Jesteś tutaj:

Pożądany wpływ

 Z pewnością uświadomienie wszystkim grupom społecznym, jak istotna jest kwestia wczesnego planowania emerytury, które sprawi, że stanie się ona okresem aktywnym i produktywnym, byłoby pożądanym rezultatem projektu. Wykorzystanie materiałów przygotowanych w ramach projektu jako narzędzie pracy przez różne podmioty, odpowiedzialne za przygotowanie obywateli do emerytury również byłoby pożądanym rezultatem. Wśród tych podmiotów możemy wymienić przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracowników, stowarzyszenia pracodawców oraz instytucje zajmujące się kształceniem dorosłych. Krajowe i regionalne sieci partnerów projektu będą promować projekt. Biorąc pod uwagę, że partnerzy projektu należą do różnych stowarzyszeń europejskich i międzynarodowych sieci U3A, należy przypuszczać, że te stowarzyszenia będą pomagać w rozpowszechnianiu idei i rezultatów projektu.

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK