Jesteś tutaj:

Oczekiwane rezultaty

Podczas pracy w projekcie planuje się uzyskanie kilku wyników pośrednich, zostały one wyszczególnione w odpowiednich sekcjach wniosku. Są to raporty na temat wyników badań oraz ankiety, które zostaną podsumowane w sprawozdaniu, dotyczącym wspólnych kwestii i zaleceń. Ostatecznym wynikiem będzie przygotowanie wytycznych i zaleceń, stworzenie "najlepszych" praktyk, takich jak programy nauczania i seminaria, mające na celu wczesne przygotowanie ludzi  na nadchodzącą emeryturę, by stała się ona aktywna i przyjemna. Rezultatem projektu ma być wspieranie organizacji, instytucji i firm, do organizowania stymulujących imprez edukacyjnych,  które pomogą zrozumieć ich członkom i pracownikom jak ważne jest  wczesne przygotowanie się do przejścia na emeryturę. Poprzez nacisk na wartość dodaną do życia w "trzecim wieku", możemy sobie wyobrazić przyszłość, gdzie rosnąca liczba emerytów w Europie będzie miała satysfakcje z bogatego i produktywnego "trzeciego wieku".

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK