Jesteś tutaj:

Innowacyjność

Istnieje obecnie niewielka liczba kursów i seminariów na temat przygotowania się do emerytury. Większość z nich, jeśli nie wszystkie, koncentrują się na zabezpieczeniu finansowym lub przygotowują do zdrowego starzenia się. Kursy dotyczące ekonomii prowadzone są głównie przez instytucje finansowe, które zajmują się oszczędnościami i inwestycjami. Kursy zdrowotne przez organizacje  medyczne i społeczne. Niewiele firm i instytucji organizuje krótkie seminaria dla swoich pracowników. Wydaje się jednak, że rzadko zachęca się ludzi do wczesnego planowania emerytury . Przedstawiony tu projekt nie skupia się na kwestiach zdrowotnych, ani na bezpieczeństwie finansowym, choć oba są ważnymi czynnikami dla emerytów, by mogli cieszyć się "trzecim wiekiem". Innowacyjnym aspektem projektu jest opracowanie zaleceń i wytycznych, mających na celu zaangażowanie emerytów w stymulujące dla nich środowisko społeczne i kulturowe, które uświadomi  im konieczność ustawicznego kształcenia się i dzielenia wiedzą. Takie środowisko sprawi, że życie w „trzecim wieku” zyska na wartości, a nacisk zostaje położony na wczesne planowanie emerytury, a tym samym umożliwia społeczeństwu skorzystanie z ogromnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia tej coraz liczniejszej grupy.

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK