Jesteś tutaj:

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL w Lublinie

First Editorial Meeting BALL Project in Lublin

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL Bądź Aktywny Ucząc się Przez Całe Życie odbyło się 5-6 kwietnia 2016 w Lublinie. Zespoły Ball z Uniwersytetu Permanentnego w Alicante, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Reykjaviku i z Lublina oraz islandzkiego koordynatora, Evris, spotkały się by pracować nad ostateczna wersja wskazówek i rekomendacji wypracowane w czasie dwuletnich działań w Projekcie a dotyczących przygotowania do emerytury.

Po dwóch dniach intensywnej i owocnej pracy partnerom z Hiszpanii, Polski i Islandii udało się przygotować  robocza wersję ostatecznego kształtu przyszłej publikacji, która będzie prezentowała szerokie spektrum rekomendacji, wskazówek, materiałów pomocnych w organizacji wsparcia dla osób w wieku 50+ celem zapewnienia ich dalszego samorozwoju, aktywnej obecności na rynku pracy oraz efektywnego przygotowania do przejście na emeryturę.

Photo Gallery

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK