Jesteś tutaj:

UPUA Alicante

Działalność Uniwersytetu Permanentnego w Alicante (UPUA)

Uniwersytet Permanentny to program naukowy, kulturalny i społeczny, który jest rozwijany przez Uniwersytet w Alicante i ma na celu promowanie nie tylko nauki i kultury, ale również relacji między pokoleniami w celu poprawy jakości życia ​​starszej generacji, poprzez zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i w całej prowincji. Prowincja Alicante, położona na południowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, jest częścią Walencji.
Uniwersytet Permanentny został założony w 1999 roku i liczy w chwili obecnej 1325 studentów w dwóch ośrodkach uniwersyteckich. Program uniwersytetu to około 120 różnych kursów, wspieranych przez szeroki zakres działań kulturalnych (warsztatów, seminariów, publikacji, teatru, wizyt kulturowych,  itp), we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów, które aktywnie uczestniczy w pracy Biura Planowania Studiów, Działań Szkoleniowych i Standardów Jakości. Najważniejszą cechą programu jest jego wielka dynamika i aktywne uczestnictwo studentów.
Od roku 2010 Uniwersytet Permanentny przewodniczy AEPUM – Krajowemu Stowarzyszeniu Programów Uniwersyteckich dla Osób Starszych w Hiszpanii, w kład którego wchodzą 44 uniwersytety i łącznie ponad 40.000 studentów.

OBSZARY kompetencji i doświadczenia UPUA - które obszary są najbardziej rozwinięte, gdzie są stosowane dobre praktyki?
Najbardziej rozwinięte obszary, w których zostały opracowane dobre praktyki:
• Stosunki Międzynarodowe (integracja zagranicznych studentów i kontakt z innymi instytucjami w celu wspierania relacji między studentami).
• Integracja osób dorosłych w zakresie nowych technologii i języków (angielski, francuski i niemiecki).
• Szkolenie z zakresu zdrowia i aktywnego starzenia się.
• Badania prowadzone przez dorosłych i relacje międzypokoleniowe.
• Aktywne starzenie się
• Integracja

The most developed areas where good practice is developed are the following:

CO PROGRAM UPUA CELU?

• Przyczynienie się do ciągłego procesu adaptacji osób starszych do naszego szybko zmieniającego się społeczeństwa.
• Opracowanie nowych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
• Odpowiadanie na takie potrzeby jak: demokratyzacja wiedzy, zmniejszenie niesprawiedliwości społecznej, integracja społecznej i uczestnictwo społeczne, tworzenie możliwości, by przedłużyć aktywne życie poza normalnym środowiskiem pracy.
• Program UPUA (720 godzin przedmiotów do wyboru przez studenta) wpisuje się w ramy programu kształcenia uniwersyteckiego osoby starszej. Po ich zakończeniu pełnego programu, studenci otrzymują od Uniwersytetu w Alicante dyplom z listą przedmiotów, których się uczyli.

POSTAL ADDRESS

University Campus of San Vicente del Raspeig
Apdo. Correos 99 - 03080 - Alicante
Telf: +34 965 90 94 54 y +34 965 90 97 93
e-mail: Universidad.Permanente@ua.es

 

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK