Jesteś tutaj:

U3A Reykjavik

3A Reykjavik to stowarzyszenie ludzi, którzy są na emeryturze lub zamierzają zakończyć karierę zawodową. Stowarzyszenie zostało założone 16.03.2012 i jest pierwszym uniwersytetem trzeciego wieku w Islandii. Jest to organizacja non-profit, oparta na wolontariacie.

Celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom na emeryturze lub planującym odejście z rynku pracy możliwości do korzystania z różnych form uczenia nieformalnego, przede wszystkim w formie zajęć prowadzonych przez członków U3A, którzy dzielą się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem. Formy działalności U3A to między innymi:

  • Utworzenie grup roboczych zajmujących się tematami wybranymi przez członków.
  • Planowanie i realizowanie wykładów, wycieczek i wizyt.
  • Promowanie kontaktów z ludźmi z międzynarodowego ruchu U3A oraz z innymi organizacjami.

Głównym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom w trzecim wieku możliwości nabywania wiedzy oraz dzielenie się nią tak długo, jak długo mają na to ochotę i są w stanie to robić.
Działalność U3A Reykjaviku do początku odbywa się w formie wykładów, kursów i wyjazdów badawczych. U3A liczy w chwili obecnej 165 członków, poza tym 250 osób zadeklarowało chęć wpisania ich na listę mailingową i otrzymują informacje o bieżących wydarzeniach.

Adres:

Haedargardur 31

108 Reykjavik

Islandia

Email: u3areykjavik@u3a.is

Web: www.u3a.is

Projekt BALL, Bądź aktywny ucząc się przez całe życie

U3A Reykjavik jest pomysłodawcą projektu BALL. Pomysł powstał ponad 2 lata temu i nabrał tempa gdy U3A oraz fundacja Evris połączyli siły i zaczęli szukać partnerów by aplikować o grant w ramach programu europejskiego Erasmus+. Projekt został zatwierdzony, grant przyznany i we wrześniu 2014 rozpoczęła się praca nad projektem.

Zespół projektowy U3A Reykjavik, który pracował nad aplikacją i obecnie pracuje nad projektem BALL: 

Dr Hans Kristjan Gudmundsson– członek Zarządu U3A w Reykjawiku. jest doktorem fizyki ciała stałego. Stopień doktora uzyskał w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie. Radca Sekretariatu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu - EFTA. W latach 1995-99 był członkiem Misji Islandii przy Unii Europejskiej. Członek nordyckiej Rady Polityki Nauki. Rektor Nordic Academy for Advanced Study. Dyrektor Generalny Islandzkiego Centrum Badań Naukowych. Do 2012 r. pełnił funkcję dziekana School of Business and Science na Uniwersytecie w Akureyri. Po przejściu na emeryturę, zajmuje się licznymi badaniami naukowymi, projektami społecznymi. Swoją wiedzę i doświadczenie menadżerskie wykorzystuje w projektach o zasięgu europejskim.

Ingibjörg R. Guðlaugsdottir, przewodnicząca U3A Reykjavik. Ingibjorg pracowała na kierowniczych stanowiskach w departamencie planowania i rozwoju miasta Reykjavik. Jest geografem, ukończyła również studia z dziedziny planowania urbanistycznego (MUP) na Hunter College w Nowym Jorku, USA oraz z zarządzania zasobami ludzkimi na UI. Aktywnie działa w zarządzie kilku formalnych i nieformalnych organizacji. 

Ásdís Skúladottir, zastępca przewodniczącej U3A Reykjavik. Ásdís , pracowała jako dyrektor Centrum Socjalnego w Reykjavik , na ul. Haedargardur 31. Jest pracownikiem socjalnym, nauczycielką, aktorką .  Ukończyła nauki polityczne oraz administrację publiczną (MPA). W 2003 otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Sokoła od prezydenta Islandii jako dowód uznania za pracę na rzecz osób starszych. Aktywnie działa w kilku formalnych i nieformalnych organizacjach społecznych.

Jón Björnsson, sekretarz U3A Reykjavik. Jón jest psychologiem i autorem kilku książek. Pracował między innymi jako dyrektor generalny służb społecznych przy urzędzie miasta Akureyri oraz dyrektor do spraw edukacji, kultury i spraw społecznych urzędu miast Reykjavik. Po przejściu na emeryturę dał kilka wykładów na temat przygotowania się do emerytury. Jest znanym felietonistą radiowym.

Dr. Sigurveig H. Sigurðardóttir, Profesor i dziekan Wydziału Pracy Socjalnej na Uniwersytecie w Islandii. Ma długoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie badań z gerontologii, głównie aspektów społecznych, a obecnie jest koordynatorem programu  Nordic z Gerontologii wspólnego dla Islandii, Norwegii i Szwecji. Będzie uczestniczyć w zespole projektowym jako ekspert i doradca.

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK