Jesteś tutaj:

Evris Fundacja

Fundacja Evris jest prywatna fundacją non-profit, została utworzona w 2014 roku.

Celem Fundacji jest poprawa jakości życia ludzi w Islandii i za granicą poprzez zapewnienie pomocy rządów, instytucji, stowarzyszeń, firm i osób prywatnych. Fundacja Działania Evris polegają na inicjowaniu różnych projektów naprawczych i uczestnictwo w nich (np. projekt BALL). Szczególny nacisk kładzie się na projekty o znaczeniu europejskim, z dziedziny edukacji, kultury, innowacji, rozwoju regionalnego, zatrudnienia, a w szczególność rozwoju zatrudnienia.
Misją Evris jest wykorzystanie doświadczenia i zasobów w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej we współpracy z klientami, aby im pomóc w pełni zrealizować swój potencjał. Evris stara się nawiązywać z klientami relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. W realizacji powierzonych zadań Evris kieruje się takimi wartościami jak profesjonalizm, pracowitość, uczciwość.

Adres:

Grandagardur 16

101 Reykjavik

Iceland

Tel: + 354 617 1600

E-mail: evris@evris.eu

Web: www.evris.eu

Zespół projektowy BALL

Evris jest koordynatorem projektu  BALL.

  • Anna Margret Gudjonsdottir is responsible for the BALL project.  She holds a Master’s degree in Public Administration, a Bachelor’s degree in Geography and a Teacher certification in Natural Sciences, all from UI. She has a long experience in project management and participation in different european projects. Here email address is: annamargret@evris.eu

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK