Jesteś tutaj:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Starość między tradycją a współczesnością"- promocja projektu BALL, Lublin, 22 maja 2015

(Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin) 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego, pojawiło się wielu znakomitych gości, między innymi: przedstawiciele władz samorządowych:

  • Poseł, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej - Henryk Smorzlarz
  • wiceprezydent miasta do spraw społecznych Monika Lipińska,
  • dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej - Sławomir Skowronek
  • dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie 
  • przedstawiciele organizacji związkowej - Związku Rzemieślników
  • dyrektor Kolegium Pracowników Służb Socjalnych
  • przedstawiciele Organizacji Pozarządowych NGO
  • przedstawiciele 18 uniwersytetów trzeciego wieku regionu lubelskiego i z Polski
  • pracownicy naukowy uczelni wyższych Lublina
  • słuchacze Lubelskiego UTW

Pierwsza część konferencji obejmowała dwa wykłady:

„Polityka społeczna wobec ludzi starych i starości” ,, wygłoszony przez prof. dr hab. Barbarę Szatur–Jaworską,  polityka społecznego i gerontologa społecznego z uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor zajmuje się problematyką ludzi starych w polskim społeczeństwie, służb społecznych, w tym szczególnie pomocy społecznej, kwestii społecznych oraz metodyką i teorią polityki społecznej.

Jako druga wystąpiła Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, z wykładem „Ludzie starzy bywają różni” Przedmiotem jej zainteresowań Pani profesor jest psychologia rodziny, psychologia wychowawcza, psychologia mediów i nowoczesne metody nauczania. Pani profesor jest emerytowanym profesorem KUL, obecnie wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie. Prowadzi też działalność praktyczną jako psycholog, psychoterapeuta i popularyzator wiedzy. Współpracuje z Duszpasterstwem Rodzin, Duszpasterstwem Akademickim a także - od początku jego istnienia - z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Po przerwie wystąpili zagraniczni goście z Islandii i Hiszpanii:

dr Hans Kristján Guðmundsson (U3A Islandia)  wystąpił z wykładem prezentującym projekt BALL– Bądź aktywny ucząc się przez całe życie”  (Erasmus+). Opisał jego cele i dotychczasowe działania. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu prof. dr hab. Concepción Ronda Bru i Marian Alesón Carbonell z Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania) pt. „Programy Uniwersytetów Trzeciego Wieku kluczem do promowania spójności społecznej i zaangażowania obywateli”. Mogliśmy się dowiedzieć o ciekawych metodach stosowanych na uniwersytecie w Alicante, by aktywizować seniorów i wspomagać ich w opracowywaniu własnych projektów.

Jublileusz 30-lecia LUTW

Po południu odbyło się uroczyste, jubileuszowe zakończenie trzydziestego roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pani profesor Stanisława Steuden przekazała przesłanie słuchaczom LUTW, podkreśliła że starość jest pomostem między tradycja a współczesnością, że świat ludzi młodych i starych   maja sobie wiele do powiedzenia i potrzebują siebie nawzajem, i każdy ma swoje miejsce w społeczeństwie. Prezydent miasta,  Krzysztof Żuk, wręczył medale i nagrody osobom zasłużonym dla rozwoju Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po części oficjalnej wystąpiła Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Reykjaviku z prezentacja dotyczącą jej późnej edukacji, planowania emerytury i spełniania marzeń. . Ingijbjjork zakończyła prezentację mówiąc, ze nigdy nie jest za późno by się uczyć. Imprezę uświetnił występ grupy tańców dawnych.

More information

 

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK