Jesteś tutaj:

Lublinie konferencja: Dodać życia do lat- aktywnie ku emeryturze

W dniu 27 listopada 2015 w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana „Dodać życia do lat- aktywnie ku emeryturze” , która została zorganizowana przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu Erasmus+ BALL. Przygotowaniu do emerytury musi towarzyszyć, z jednej strony, wsparcie społeczne, a z drugiej, refleksja osobista, gdyż każdy ma prawo i obowiązek decydować o sposobie funkcjonowania na kolejnych etapach życia.

Badania realizowane w pierwszym roku trwania projektu BALL w Islandii, Hiszpanii i Polsce dostarczyły interesujących informacji na temat obecnego stanu przygotowania emerytów do nadal aktywnego życia. Uczestnicy otrzymali publikację „Aktywnie ku emeryturze” autorstwa dr Moniki Adamczyk, prezentującą wyniki najnowszych badań świadomości tego problemu.

Ukazywanie pozytywnych stron późnej dorosłości pozostaje w opozycji do negatywnych stereotypów społecznych i ułatwia uruchamianie potencjału ludzi, którzy powinni planować także ten etap życia, aktywnie się do niego przygotowywać, nadając mu pożądany kształt. Zaangażowanie społeczne i aktywność mają zmienić postrzeganie trzeciego wieku oraz uświadomić szerszym kręgom społeczeństwa, że okres przedemerytalny powinien przygotowywać do pełnego i aktywnego życia na emeryturze. Kolejnym etapem projektu BALL będzie opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących aktywnego przygotowania pracowników do przejścia na emeryturę.

Konferencja w lokalnych mediach:

http://lajf.info/?p=11245

http://moje.radio.lublin.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-przygotuje-do-emerytury.html

http://radioer.pl/imgs_upload/KP/emerytura.mp3

 

Lublin conference

 

Lublin Conference 2

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK