Jesteś tutaj:

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu Ball, oraz pierwsze spotkanie Komitetu Ekspertów odbyło się na Uniwersytecie Permanentnym w Alicante 21 stycznia 2015

Reunión Proyecto BALL en Alicante

Drugie spotkanie Komitetu Sterującego projektu “Ball- Bądź aktywny ucząc się przez całe życie”, oraz pierwsze spotkanie Komitetu Ekspertów odbyło się na Uniwersytecie Permanentnym w Alicante, wzięli w nim udział przedstawiciele następujących instytucji: Evris i U3A Reykjavik z Islandii, Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Polski oraz  Uniwersytetu Permanentnego z Alicante w Hiszpanii . Przez dwa dni intensywnej pracy partnerzy analizowali wyniki mapowania, opracowanego w każdym z krajów partnerskich, dyskutowano o sytuacji demograficznej, starzeniu się społeczeństwa, warunkach przejścia na emeryturę w każdym kraju, o dotychczasowych działaniach podejmowanych w każdym kraju, by przygotować przyszłych emerytów do tego etapu w życiu. Przedstawiono wyniki uzyskane podczas spotkań z grupami fokusowymi, które składały się z ekspertów krajowych i lokalnych z tej dziedziny.

Dużo uwagi poświęcono przygotowaniu ankiety, dotyczącej postrzegania emerytury i przygotowania do niej. Ankieta ma zostać przeprowadzona w Polsce, Hiszpanii i Islandii, zaplanowano przebadanie 1000 respondentów w każdym kraju. Ankieta posłuży do zebrania danych bezpośrednio od grupy osób, do których projekt jest skierowany, czyli grupy wiekowej 50+.

Omówiono również sprawy związane z zarządzaniem projektem i rozpowszechnianiem jego  rezultatów. Uzupełniający program spotkań z  seniorami z Uniwersytetu Permanentnego w Alicante okazał się pożyteczny przy uzyskaniu informacji zwrotnych dotyczących szkolenia seniorów oraz ich percepcji emerytury i potrzeb w tym okresie życia.  Zespoły projektowe BALL miały dostęp z pierwszej ręki do działań i zasobów wykorzystywanych w Hiszpanii w  ramach Programów Uniwersyteckich dla Osób Starszych, podczas realizacji programów szkoleniowych, skoncentrowanych na aktywnym starzeniu się oraz na rozwoju osobistym i kulturowym osób na emeryturze i w wieku przedemerytalnym.

Program spotkania i zdjęcia znajdziesz  tutaj

 

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK