Jesteś tutaj:

Światowi eksperci spotykają się na Uniwersytecie w Alicante by opracować rekomendacje dla ośrodków zajmujących się edukacją dorosłych.

Group Photo BALL Project Meeting in Alicante - October 2015

Świat biznesu, związki zawodowe, stowarzyszenia, władze lokalne i regionalne będą korzystać z wyników projektu BALL realizowanego w ramach programu Erasmus +.

26 i 27 października 2015 r., Uniwersytet w Alicante był gospodarzem czwartego spotkania komitetu sterującego projektu BALL- Bądź Aktywny Ucząc się przez Całe Życie.
W obradach uczestniczyło 45 ekspertów i naukowców z całego świata.

BALL to projekt realizowany w ramach programu europejskiego Erasmus +. Na Uniwersytecie w Alicante kieruje nim wiceprezes do spraw planowania studiów, działań szkoleniowych oraz norm jakościowych w ramach uniwersytetu permanentnego. Celem ostatecznym projektu jest analiza stanu gotowości obywateli unii europejskiej do emerytury. Zespół pracujący nad projektem, finansowanym ze środków Komisji Europerjskiej, składa się z organizacji mających duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi w trzech krajach europejskich. Na spotkanie ekspertów 26 października zaproszono specjalistów z dziedziny geriatrii, gerontologii, socjologii, psychologii, edukacji dorosłych, jak również przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz publicznych i prywatnych instytucji. Mieli oni okazje podzielić się swoim spostrzeżeniami i pomysłami, jak również mogli ocenić propozycje działań i rekomendacje opracowane na czwartym, strategicznym spotkaniu ekspertów.

 

 

Experts MeetingExperts Meeting

SEE COMPLETE PHOTO GALLERY

Projekt zwraca uwagę na pilną potrzebę opracowania wytycznych i praktyk dotyczących najlepszego sposobu przygotowania osób starszych do emerytury na odpowiednio wczesnym etapie życia, z położeniem nacisku na naukę, aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz dzielenie się wiedzą. Jest to innowacyjne podejście, które nigdy wcześniej nie zostało wypróbowane. Rezultaty projektu są skierowane do wszystkich podmiotów zainteresowanych organizowaniem szkoleń dla obywateli, członków lub pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego.

Podczas spotkania, przedstawiciele instytucji partnerskich projektu z Islandii (U3A Reykjavik i Evris), Polski (LUTW) i Hiszpanii (UA) omówili postępy poczynione w drugiej fazie badań, zatwierdzili indywidualne raporty z badań ankietowych, prowadzonych od lutego do maja 2015, a dotyczących stanu przygotowania obywateli do przejścia na emeryturę w krajach partnerskich oraz raport porównawczy. Bazując na wynikach badań, zespół opracował wstępny, trzyetapowy schemat wskazówek jak przygotowywać obywateli do wejścia w tzw. trzeci wiek.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Uniwersytetu w Alicante, na Avda. Ramon y Cajal, 4, a Uniwersytet w Alicante po raz drugi był gospodarzem strategicznego spotkania.

Polski

 

 

Facebook Link      Twitter Link     YouTube Link     Google+ Link     RSS LINK