Guidelines Book

Guidelines book

Guidelines book

Guidelines book

First Editorial Meeting BALL Project in Lublin

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL w Lublinie

Pierwsze spotkanie wydawnicze projektu BALL Bądź Aktywny Ucząc się Przez Całe Życie odbyło się 5-6 kwietnia 2016 w Lublinie. Zespoły Ball z Uniwersytetu Permanentnego w Alicante, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Reykjaviku i z Lublina oraz islandzkiego koordynatora, Evris, spotkały się by pracować nad ostateczna wersja wskazówek i rekomendacji wypracowane w czasie dwuletnich działań w Projekcie a dotyczących przygotowania do emerytury.

Po dwóch dniach intensywnej i owocnej pracy partnerom z Hiszpanii, Polski i Islandii udało się przygotować  robocza wersję ostatecznego kształtu przyszłej publikacji, która będzie prezentowała szerokie spektrum rekomendacji, wskazówek, materiałów pomocnych w organizacji wsparcia dla osób w wieku 50+ celem zapewnienia ich dalszego samorozwoju, aktywnej obecności na rynku pracy oraz efektywnego przygotowania do przejście na emeryturę.

Photo Gallery

W dniu 27 listopada 2015 w Lublinie odbyła się konferencja zatytułowana „Dodać życia do lat- aktywnie ku emeryturze” , która została zorganizowana przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu Erasmus+ BALL. Przygotowaniu do emerytury musi towarzyszyć, z jednej strony, wsparcie społeczne, a z drugiej, refleksja osobista, gdyż każdy ma prawo i obowiązek decydować o sposobie funkcjonowania na kolejnych etapach życia.

Badania realizowane w pierwszym roku trwania projektu BALL w Islandii, Hiszpanii i Polsce dostarczyły interesujących informacji na temat obecnego stanu przygotowania emerytów do nadal aktywnego życia. Uczestnicy otrzymali publikację „Aktywnie ku emeryturze” autorstwa dr Moniki Adamczyk, prezentującą wyniki najnowszych badań świadomości tego problemu.

Group Photo BALL Project Meeting in Alicante - October 2015

Świat biznesu, związki zawodowe, stowarzyszenia, władze lokalne i regionalne będą korzystać z wyników projektu BALL realizowanego w ramach programu Erasmus +.

26 i 27 października 2015 r., Uniwersytet w Alicante był gospodarzem czwartego spotkania komitetu sterującego projektu BALL- Bądź Aktywny Ucząc się przez Całe Życie.
W obradach uczestniczyło 45 ekspertów i naukowców z całego świata.

BALL to projekt realizowany w ramach programu europejskiego Erasmus +. Na Uniwersytecie w Alicante kieruje nim wiceprezes do spraw planowania studiów, działań szkoleniowych oraz norm jakościowych w ramach uniwersytetu permanentnego. Celem ostatecznym projektu jest analiza stanu gotowości obywateli unii europejskiej do emerytury. Zespół pracujący nad projektem, finansowanym ze środków Komisji Europerjskiej, składa się z organizacji mających duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi w trzech krajach europejskich. Na spotkanie ekspertów 26 października zaproszono specjalistów z dziedziny geriatrii, gerontologii, socjologii, psychologii, edukacji dorosłych, jak również przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz publicznych i prywatnych instytucji. Mieli oni okazje podzielić się swoim spostrzeżeniami i pomysłami, jak również mogli ocenić propozycje działań i rekomendacje opracowane na czwartym, strategicznym spotkaniu ekspertów.

(Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS, ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin) 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego, pojawiło się wielu znakomitych gości, między innymi: przedstawiciele władz samorządowych:

  • Poseł, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej - Henryk Smorzlarz
  • wiceprezydent miasta do spraw społecznych Monika Lipińska,
  • dyrektor Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej - Sławomir Skowronek
  • dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie 
  • przedstawiciele organizacji związkowej - Związku Rzemieślników
  • dyrektor Kolegium Pracowników Służb Socjalnych
  • przedstawiciele Organizacji Pozarządowych NGO
  • przedstawiciele 18 uniwersytetów trzeciego wieku regionu lubelskiego i z Polski
  • pracownicy naukowy uczelni wyższych Lublina
  • słuchacze Lubelskiego UTW

Strony